Missing Image
ARozvodná skříňka baterie v motorovém prostoru
BCentrální rozvodná skříňka
Rozvodná skříňka baterie v motorovém prostoru
Missing Image
POZOR   POZOR:  MAXI pojistky (pojistky 1–9 v přídavné pojistkové skříňce) si nechte vyměnit řádně vyškoleným technikem.

Pro demontáž víka uvolněte sponu a boční západky a víko zvedněte. Při navrácení víka stiskněte západky na obou stranách dolů (pozice 1 a 2), čímž dojde k řádnému uzavření.
Centrální rozvodná skříňka
Řízení na levé straně
Missing ImageMissing Image
Řízení na pravé straně
Missing Image
  1. Stiskněte boky dovnitř a nechte odkládací skříňku otočit dolů.
Missing Image
AŠtítek se schématem pojistek
BPojistky