Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
POZOR   POZOR:  Původní text podle ECE R94.01: Vážné nebezpečí! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
POZOR   POZOR:  V případě odpálení airbagu je zde riziko vážných zranění nebo ohrožení života.
POZOR   POZOR:  Při montáži a používání dětského zádržného systému mějte zadní řadu opěrek hlavy vždy zvednutou, aby se dětský zádržný systém nemohl oddělit od sedadla vozidla.

Poznámka:   Jestliže se vozidlo podílelo na nehodě, nechte dětskou bezpečnostní sedačku zkontrolovat u odborníka, protože může být poškozena.
Poznámka:   Nenechávejte děti v dětských bezpečnostních sedačkách nebo ve vozidle bez dozoru.
Poznámka:   Při instalaci dětské sedačky/zádržného prostředku s bezpečnostním pásem vždy zajistěte upevnění pásu bez průvěsu nebo překroucení.
POZOR   POZOR:  Nejsou-li řádně dodržovány pokyny výrobce nebo je-li dětská sedačka/zádržný prostředek jakkoliv upravován, hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života.

Při instalaci zádržných prostředků pro děti nebo batolata si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
POZOR   POZOR:  Při jízdě nedržte dítě na klíně.

Děti s výškou do 150 cm nebo ve věku do 12 roků by měly být zajištěny ve speciálních zádržných prostředcích pro děti, např. sedačkách pro batolata, dětských bezpečnostních sedačkách nebo zvyšovacích sedácích na zadních sedadlech.
Takové zařízení musí být vhodné a schválené státními orgány (v závislosti na zemi).
U svého prodejce Ford naleznete výběr dětských zádržných systémů schválených ECE. Informujte se prosím o doporučených dětských sedačkách. Spolu s bezpečnostními pásy pro dospělé mohou tyto zádržné prostředky poskytovat maximální bezpečnost pro děti.
Dětské zádržné prostředky pro různé hmotnostní skupiny
Správný zádržný prostředek závisí na věku a hmotnosti dítěte:
Bezpečnostní sedačka pro batolata
Image Shown Without Description
Děti do 13 kg (přibližně do 18 měsíců) jsou nejlépe chráněny ve správně upevněných bezpečnostních sedačkách pro batolata (Skupina 0+) natočených proti směru jízdy na zadních sedadlech.
Dětská bezpečnostní sedačka
Image Shown Without Description
Děti vážící mezi 13 a 18 kg (přibližně ve stáří mezi devíti měsíci a čtyřmi lety) mohou být převáženy ve správně upevněných dětských bezpečnostních sedačkách (Skupina I) na zadních sedačkách.