POZOR   POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku otočenou směrem vpřed na zadních sedadlech, vždy ze sedadla vyjměte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.

Poznámka:   Používáte-li na předním sedadle dětskou sedačku, vždy upravte jeho polohu posunutím úplně dozadu. Pokud je obtížné beze zbytku utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Přední sedadla

Poloha sedačky   Kategorie hmotnostních skupin  
0   0+   1   2   3  
Do 10 kg   Do 13 kg   9 až 18 kg   15 až 25 kg   22 až 36 kg  
Sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem   X   X   UF1   UF1   UF1  
Sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem   U1   U1   U1   U1   U1  
Druhá řada zadních sedadel   U   U   U   U   U  
Třetí řada zadních sedadel   U   U   U   U   U  

X Není vhodná pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
U1 Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Poloha sedačky   Kategorie hmotnostních skupin  
0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy  
Do 13 kg   9 - 18 kg  
Přední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX   Velikostní třída   C, D, E*   A, B, B1, C, D*  
Typ sedadla   IL**   IL, IUF***  
Zadní prostřední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Třetí řada zadních sedadel   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  

IL Vhodné pro polouniverzální dětské sedačky ISOFIX. Řiďte se seznamy doporučených vozidel výrobců dětských sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
*Velikostní třídy ISOFIX se u univerzálníchpolouniverzálních dětských sedaček označují velkými písmeny AG. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
**V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Romer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
***V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX ve skupině 1 sedačka Britax Romer Duo. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.