Tourneo Connect
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Používejte pouze námi doporučené dětské sedačky ISOFIX.

Dětské sedačky ISOFIX můžete upevnit pomocí kotevních bodů ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů zadních sedadel, které jsou mezi sedákem a opěradlem. Také mohou být namontovány kotevní body pro popruhy.
Upevnění dětské sedačky se závěsným popruhem
POZOR   POZOR:  Při používání systému ISOFIX používejte neotočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrný nástavec.
POZOR   POZOR:  Pro dětské sedačky ISOFIX vybavené horním závěsným popruhem vždy používejte příslušný horní kotevní bod.
POZOR   POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.
POZOR   POZOR:  Vždy, když je třetí řada sedadel obsazená, použijte kotevní bod pro závěsný popruh umístěný v základně druhé řady sedadel.

  1. Demontujte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
Image Shown Without Description
  1. Umístěte závěsný popruh do kotevního bodu.
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.