Naprogramovat lze nejvýše čtyři radiové dálkové ovladače (včetně ovladače dodaného s vozidlem). Dálkové ovladače musejí být během procesu programování uvnitř vozidla. Zapněte přední bezpečnostní pásy a zavřete všechny dveře, aby bylo zajištěno, že během programování nezazní žádné rušivé zvukové signály.
Programování nového dálkového ovládání
  1. Pro programování nových dálkových ovladačů otočte klíčem v zapalování čtyřikrát během šesti sekund do polohy II.
  1. Přepněte zapalování do polohy 0. Pro oznámení, že je v příštích deseti sekundách možné programovat dálkové ovladače, zazní tón.
  1. Stiskněte libovolné tlačítko na novém dálkovém ovladači. Jako potvrzení zazní tón.
  1. Opakujte tento krok pro všechny své dálkové ovladače, včetně původních. Při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači umístěném v zapalování, jej nevyndávejte ze zapalování.
  1. Zapněte znovu zapalování (poloha II) nebo počkejte deset sekund, aniž budete programovat další dálkový ovladač, a režim programování klíčů se ukončí. Pro odemykání a zamykání vozidla bude nadále možné používat pouze nyní naprogramované dálkové ovladače.
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:   Stisknete-li tlačítko pro odemykání, odemknou se všechny dveře nebo se v závislosti na naprogramování odemknou pouze určité dveře. Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK