Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without DescriptionImage Shown Without DescriptionImage Shown Without Description