Centrální zamykání
Poznámka:   Všechny dveře a víko zavazadlového prostoru můžete otevřít klíčkem v předních dveřích. Tato možnost musí být použita v případě, že nefunguje systém dálkového ovladače. Je-li vypnuto jednoduché odemykání, otočte klíčkem dvakrát pro odemčení.
Poznámka:   Odemčení víka zavazadlového prostoru pomocí klíče odemkne pouze tyto dveře.
Poznámka:   Dveře můžete centrálně zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřené.
Dvojité uzamknutí
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla osoby nebo zvířata. Pokud dveře dvojitě zamknete, nebudete je schopni zevnitř odemknout.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř. Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřené.
Potvrzení zamknutí a odemknutí
Při odemknutí dveří jednou bliknou směrová světla.
U vozidel bez dvojitého zamykání po uzamčení dveří pro potvrzení dvakrát bliknou směrová světla.
U vozidel s dvojitým zamykáním po uzamčení dveří pro potvrzení dvakrát bliknou směrová světla.
Odemknutí dveří pomocí klíče
Poznámka:   Pokud je nastaveno jednoduché odemykání, všechny dveře se odemknou jedním otočením klíčku nebo stisknutím tlačítka A na dálkovém ovladači.
Všechna vozidla
Chcete-li odemknout všechny dveře, otočte klíčkem dvakrát směrem k přední části vozidla.
Connect Transit
Chcete-li odemknout přední dveře, otočte klíčkem směrem k přední části vozidla.
Tourneo Connect
Chcete-li odemknout přední dveře a posuvné dveře, otočte klíčkem směrem k přední části vozidla.
Zamykání dveří pomocí klíčku
Chcete-li zamknout všechny dveře, otočte klíčkem směrem k zadní části vozidla.
Zamknutí a odemknutí víka zavazadlového prostoru
Pomocí klíčku ve víku zavazadlového prostoru můžete zamknout nebo dvojitě zamknout celé vozidlo nebo odemknout víko zavazadlového prostoru.
Dvojité zamykání dveří klíčkem
Pro aktivaci dvojitého uzamknutí dveří otočte klíčem během tří sekund do polohy pro odemčení a následně do polohy pro uzamknutí.
Zamykání a odemykání dveří dálkovým ovládáním
Image Shown Without Description
AOdemknout
BZamknout
COdemknout víko zavazadlového prostoru
Poznámka:   Alarm je aktivován, je-li vozidlo zamčeno klíčkem nebo stisknutím tlačítka B na dálkovém ovladači.
Poznámka:   V závislosti na nastavení se mohou při odemykání pomocí klíčku odemknout jiné dveře než při stisknutí tlačítka A na dálkovém ovladači.
Poznámka:   Tlačítko C zůstane funkční, pokud je zapnuto zapalování a vozidlo se nepohybuje nebo se pohybuje jen velmi pomalu.
Connect Transit
Pro odemčení pouze předních dveří jednou stiskněte tlačítko A.
Dvojím stisknutím tlačítka A se odemknou všechny dveře.
Pro odemčení víka zavazadlového prostoru a posuvných dveří jednou stiskněte tlačítko C.
Tourneo Connect
Pro odemčení předních dveří a posuvných dveří jednou stiskněte tlačítko A.
Dvojím stisknutím tlačítka A se odemknou všechny dveře.
Pro odemčení víka zavazadlového prostoru jednou stiskněte tlačítko C.
Všechna vozidla
Jedním stisknutím tlačítka B se zamknou všechny dveře.
Pro aktivaci dvojitého uzamknutí dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko B.
Jednoduché odemčení
Systém zamykání můžete naprogramovat tak, že se všechny dveře odemknou jedním otočením klíčku v předních dveřích nebo při stisknutí tlačítka A na dálkovém ovladači.
Typ 1Viz  Personalised settings . 
Dvojité odemčení
Dvojité odemčení je standardní nastavení, pokud není aktivováno jednoduché odemčení.
Jedním otočením klíčku nebo jedním stisknutím tlačítka A na dálkovém ovladači odemknete první fázi. Dvojitým otočením klíčku nebo dvojím stisknutím tlačítka A na dálkovém ovladači odemknete všechny dveře.
Jedním stisknutím tlačítka C na dálkovém ovladači odemknete víko zavazadlového prostoru. Dvojím stisknutím tlačítka C na dálkovém ovladači odemknete všechny dveře.
Automatické opětovné uzamknutí
Dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Paměťové zamykání posuvných dveří
Uzamknete-li vozidlo s ještě otevřenými posuvnými dveřmi, zamknou se posuvné dveře po jejich zavření. Vozidlo není možné dvojitě uzamknout, jsou-li posuvné dveře otevřené.
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Přední dveře
Image Shown Without Description
AZamknout všechny dveře
BOdemknout
Poznámka:   V závislosti na nastavení zamykání vozidla se různé dveře odemknou pomocí tlačítka B. Pokud je nastaveno jednoduché odemykání, všechny dveře budou odemčeny.
Posuvné dveře
Image Shown Without Description
AZamknout
BOdemknout
Otevírání dveří
Posuvné dveře
Poznámka:   Pokud je odemčený a otevřený kryt plnicího palivového hrdla, je u vozidel Tourneo Connect zabráněno plnému otevření pravých posuvných dveří.
Image Shown Without Description
AZvenku
BZevnitř
Dvojité zadní dveře
POZOR   POZOR:  Zadní dveře dobře uzavřete, aby nedošlo k jejich otevření za jízdy. Jízda s otevřenými zadními dveřmi je extrémně nebezpečná, protože do interiéru vozidla mohou být nasávány výfukové plyny.

Pravé zadní dveře
Image Shown Without Description
AZvenku
BZevnitř
Levé zadní dveře
Image Shown Without Description
Otevírání dveří o 180 a 250 stupňů
Image Shown Without Description
Stiskněte žluté tlačítko umístěné na dveřích. Při zavírání dveří se záchytná ramena automaticky vrátí do původní polohy.
Víko zavazadlového prostoru
POZOR   POZOR:  Abyste předešli možnému otevření za jízdy, řádně uzavřete víko zavazadlového prostoru. Jízda s otevřenými víkem zavazadlového prostoru je velmi nebezpečná, protože do interiéru vozidla mohou být nasávány výfukové plyny.

Poznámka:   Otevření víka zavazadlového prostoru zevnitř je možné uvolňovacím tlačítkem umístěném v otvoru ve spodní části víka zavazadlového prostoru.
Image Shown Without Description
AZvenku
BZevnitř