Poznámka:   Při případné ztrátě klíče nechte všechny ostatní klíče překódovat. Pro další informace se obraťte na svého prodejce. Náhradní klíče překódujte současně se svými stávajícími klíči.
Poznámka:   Nezakrývejte klíče kovovými předměty. Usnadníte tím, aby přijímač správně klíč rozpoznal.
V případě ztráty klíče můžete u svého prodejce Ford získat náhradní. Je-li to možné, poskytněte mu číslo klíče, uvedené na štítku dodaném s originálními klíči. Od svého prodejce Ford můžete také získat další klíče.
Kódování klíčů
Pomocí dvou klíčů dříve zakódovaných pro vaše vozidlo je možno zakódovat nejvýše osm klíčů (včetně klíčů dodaných s vozidlem).
Dokončete každý z následujících kroků během pěti sekund.
 1. Vložte první klíč do spínače zapalování a otočte jej do polohy II.
 2. Otočte klíč zpět do polohy 0 a vyjměte jej ze spínače zapalování.
 3. Vložte druhý klíč do spínače zapalování a otočte jej do polohy II.
 4. Otočte druhý klíč zpět do polohy 0 a vyjměte jej ze spínače zapalování − nyní je aktivován režim kódování klíčů.
 5. Vloží-li se nyní do spínače zapalování nekódovaný klíč a otočí se do polohy II během 10 sekund, tento klíč se zakóduje pro systém.
 6. Po ukončení procesu kódování vyjměte klíč se spínače zapalování. Počkejte pět sekund, aby se systém zaktivoval.
Jestliže se kódování nedokončí správně, po zapnutí zapalování novým klíčem bude blikat kontrolka a motor se nenastartuje.
Vyčkejte 20 sekund se zapnutým zapalováním (v poloze II) a zopakujte postup kódování.
Mazání kódů
Se dvěma klíči zakódovanými pro vaše vozidlo můžete zneplatnit všechny ostatní kódované klíče, například po ztrátě.
Dokončete každý z následujících kroků během pěti sekund.
Proveďte první čtyři kroky podle postupu Kódování klíčů a potom pokračujte následovně:
 • Vložte druhý klíč do spínače zapalování a otočte jej do polohy II.
 • Vyjměte klíč ze spínače zapalování.
 • Vložte první klíč do spínače zapalování, otočte jej do polohy II a přidržte. Kontrolka bude blikat po dobu pěti sekund.
 • Jestliže se během těchto pěti sekund vypne zapalování, proces mazání se ukončí a žádný klíč se nevymaže.
 • Jestliže se proces mazání dokončí, všechny ostatní klíče kromě dvou klíčů použitých pro mazání již nemohou být používány, dokud se znovu nezakódují.
Nyní je možno kódovat další klíče.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK