Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Pro aktivaci ostřikovače čelního skla stiskněte a držte tlačítko na konci páky.
Ostřikovač bude pracovat společně se stěrači.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK