Přerušované stírání
Missing Image
Zatáhněte páku směrem k volantu.
Ostřikovač
Missing Image
POZOR   POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Pro aktivaci ostřikovače přitáhněte páku plně k volantu a držte ji v této poloze.
Ostřikovač bude pracovat společně se stěrači.