POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
POZOR   POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace. Viz  Bulb specification chart . 

Poznámka:   Aby nedošlo k nabití elektrostatickým nábojem, který by na plastové čočky přitahoval prach, očistěte při výměně žárovky čočky světlometu vlhkou látkou.
Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Světlomet
Směrové světlo
Image Shown Without Description
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Dálkové a tlumené světlo světlometu
Image Shown Without Description
Poznámka:   Při montáži krytu se ujistěte, že šipky směřují vzhůru.
 1. Otočte krytem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Boční svítilny
Image Shown Without Description
Poznámka:   Při montáži krytu se ujistěte, že šipky směřují vzhůru.
 1. Otočte krytem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Image Shown Without Description
 1. Vyjměte žárovku a držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
Boční ukazatele
Image Shown Without Description
 1. Opatrně demontujte boční ukazatel.
 1. Podržte držák žárovky, otočte tělesem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední světlomety do mlhy
Image Shown Without Description
Poznámka:   Žárovku přední mlhové svítilny nelze oddělit od držáku žárovky.
Poznámka:   Ke svítilně je přístup ze zadní strany předního nárazníku.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Zadní skupinové svítilny
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
AKoncová a brzdová svítilna
BSměrové světlo
CZpětný světlomet
DSvítilna do mlhy
 1. Demontujte křídlové matice.
 1. Demontujte zadní svítilnu a uvolněte držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Přídavné horní brzdové světlo
Image Shown Without Description
 1. Demontujte šrouby.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Vozidla s dvojitými zadními dveřmi
Image Shown Without Description
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Vozidla se zadními výklopnými dveřmi
Image Shown Without Description
 1. Otevřete čočku.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Svítilna vnitřního osvětlení
Přední
Image Shown Without Description
Zadní
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilny na čtení
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.