POZOR   POZOR:  Nemanipulujte s elektricky ovládanými okny, pokud jejich volnému pohybu brání nějaká překážka.

Poznámka:   Stisknete-li spínače několikrát za sebou během krátké doby, může systém přestat na určitou dobu fungovat, aby se zabránilo poškození přehřátím.
Image Shown Without Description
Pro ovládání elektricky ovládaných oken zapněte zapalování.
Pro automatické otevření okna dveří řidiče
Stiskněte spínač do druhé fáze mikropohybu a uvolněte jej. Pro zastavení okna jej stiskněte znovu.