Image Shown Without Description
AUkazatel teploty chladicí kapaliny
BOtáčkoměr
CRychloměr
DUkazatel paliva
EZvolte a stiskněte nulovací tlačítko
FHodiny, počitadlo ujetých kilometrů a denní počitadlo ujetých kilometrů
GTlačítko nastavení digitálních hodin
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.

Pokud se ručička blíží k červené oblasti, pak se motor přehřívá. Zastavte motor, vypněte zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Ukazatel paliva
Symbol šipky na palivovém čerpadle označuje, na které straně vozidla je umístěno plnicí hrdlo paliva.