Otevřené dveře
Budou-li dveře nebo kapota špatně zavřené a vozidlo překročí relativně nízkou rychlost, ozve se varovný tón.
Mráz
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad +4 °C, není zaručeno, že vozovka je prosta nebezpečí vyvolaných nepříznivým počasím.

V následujících situacích zazní varovný zvukový signál:
  • +4 ºC nebo méně: výstraha před námrazou
  • 0 ºC nebo méně: nebezpečí zledovatělé vozovky
Světla zapnuta
Dojde-li při vypnutém zapalování a zapnutých světlech k otevření dveří řidiče, zazní zvuková výstraha.
Nízká hladina paliva v nádrži
Výstražný signál se ozve při následujících dojezdových vzdálenostech: 80 km, 40 km, 20 km, 0 km