Ventilátor
Poznámka:   Pokud vypnete ventilátor, může dojít k zamlžení čelního skla.
Image Shown Without Description
AVypnuto
Ovládací prvek teploty
Image Shown Without Description
Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Poznámka:   Malé množství vzduchu vždy směřuje na čelní sklo.
Image Shown Without Description
AÚroveň hlavy
BProstor pro cestující a prostor pro nohy
CProstor pro nohy
DProstor pro nohy a čelní sklo
EČelní sklo
Recirkulovaný vzduch
Image Shown Without Description
Stisknutím tlačítka se přepíná mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem.
Rychlé vyhřátí interiéru vozidla
Image Shown Without Description
Větrání
Image Shown Without Description
Nastavte ovladač rozvodu vzduchu do polohy A nebo B. Ventilátor větrání nastavte do libovolné polohy. Otevřete výdechy vzduchu podle svých požadavků.
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Poznámka:   Recirkulace vzduchu se automaticky vypne.
Image Shown Without Description
Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
Klimatizace
Zapínání a vypínání klimatizace
Poznámka:   Aby byla klimatizace v provozu, musí běžet motor.
Image Shown Without Description
Pro zapnutí a vypnutí klimatizace stiskněte spínač A/C. Pokud je klimatizace zapnuta, svítí kontrolka na spínači.
Vypnete-li ventilátor, dojde i k vypnutí klimatizace. Pokud ventilátor znovu zapnete, klimatizace se opět automaticky zapne.
Chlazení venkovním vzduchem
Image Shown Without Description
Zapněte klimatizaci.
Rychlé ochlazení interiéru
Image Shown Without Description
Zapněte klimatizaci a recirkulaci vzduchu.
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Image Shown Without Description
Nastavte ovladač rozdělení vzduchu do polohy E a zvolte venkovní přívod vzduchu.
Pokud je venkovní teplota nad 4 °C, automaticky se zapne klimatizace. Dbejte na to, aby byl zapnut ventilátor.
Pokud přesunete ovladač rozvodu vzduchu do jiné polohy než E, A/C se vrátí k předešlému nastavení.
Pokud je ovladač rozvodu vzduchu v poloze E, není možné klimatizaci i recirkulaci vzduchu zapínat a vypínat.
Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
Snížení vlhkosti vzduchu v interiéru
Image Shown Without Description
Nastavte ovladač rozvodu vzduchu do polohy D a zapněte klimatizaci.