Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Seřízení hlavové opěrky
POZOR   POZOR:  Pokud jsou na zadních sedadlech přepravováni cestující nebo používáte-li dětskou sedačku, povytáhněte opěrky hlavy zadních sedadel nahoru.

Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její vršek končil ve stejné výšce jako vaše hlava.
Vyjmutí hlavové opěrky
Stiskněte zajišťovací tlačítka a vyjměte hlavovou opěrku ven.