POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte lavicová sedadla jako lůžko.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že po zajištění nohou zadního sedadla a západek opěradel ve třetí řadě nejsou vidět červené značky.
POZOR   POZOR:  Nepokládejte předměty na sklopené sedadlo.
POZOR   POZOR:  Pokud je celé sedadlo sklopeno vpřed, nevytahujte sedadla ve druhé řadě.

Sklopení jednoduchého opěradla vpřed
Druhá řada
Image Shown Without Description
Třetí řada
Image Shown Without Description
Sklopení celého sedadla vpřed
Druhá řada
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
 1. Demontujte střední opěrku hlavy.
 2. Plně zasuňte vnější opěrky hlavy.
 3. Zatáhněte za páky na bocích opěradla.
 4. Sklopte opěradlo vpřed.
 5. Zatáhněte uvolňovací popruh dolů.
 6. Sklopte sedadlo vpřed.
Třetí řada
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
 1. Plně zasuňte opěrky hlavy.
 2. Zatáhněte za páky na bocích opěradla.
 3. Sklopte opěradlo vpřed.
 4. Zatáhněte za zajišťovací páky nahoru.
 5. Sklopte sedadlo vpřed.
Návrat sedadla do vzpřímené polohy
POZOR   POZOR:  Při rozkládání opěradla se přesvědčte, že jsou pásy viditelné, a nejsou schovány za sedadlem.

Druhá řada
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte zajišťovací páky dolů.
 2. Sklopte sedadlo dolů.
 3. Zvedněte opěradlo.
 4. Namontujte střední opěrku hlavy.
Třetí řada
Image Shown Without Description
 1. Zatlačte uvolňovací páky dolů.
 2. Sklopte sedadlo dolů.
 3. Zvedněte opěradlo.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK