UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používání této funkce při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

Image Shown Without Description
Vyhřívání sedadel bude fungovat pouze při zapnutém zapalování.
Maximální teploty se dosáhne po pěti nebo šesti minutách. Teplota se reguluje termostatem.
Vyhřívání sedadel zůstane zapnuté až do jeho vypnutí vypínačem vyhřívaného sedadla nebo vypnutí zapalování.