Verze 1
Image Shown Without Description
APřepínací a nulovací tlačítko
Nastavení času
  • Otočte zapalování do polohy II.
  • Přidržte tlačítko A stisknuté alespoň tři sekundy, dokud na displeji nebude blikat čas.
  • Pro přičítání minut stiskněte tlačítko A. Pro rychlé přičítání tlačítko držte stisknuté.
12hodinový a 24hodinový formát
Pro přepnutí mezi 12 a 24hodinovým formátem otočte zapalování do polohy I a stiskněte tlačítko A.
Verze 2
Pro podrobný návod, jak nastavit hodiny, se obraťte k příslušné příručce k audio-jednotce.
Image Shown Without Description
Pro znázornění hodin stiskněte tlačítko A.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK