Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Vždy, pokud ponecháváte děti samotné ve vozidle, odstraňte zapalovač.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud budete používat zásuvku při vypnutém motoru, může dojít k vybití autobaterie.

Poznámka:   Lze ji používat, i když je spínač zapalování vypnutý.
Poznámka:   Zásuvku můžete používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 10 A. Používejte pouze zástrčky příslušenství Ford nebo zástrčky určené pro použití v zásuvkách podle standardu SAE.
Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače. Ven vložka vyskočí automaticky.