Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Neumísťujte do držáků pohárů za jízdy horké nápoje - hrozí nebezpečí opaření.

Do středové konzoly jsou vestavěny následující ukládací prostory:
  • Zásobník na mince
  • Držák tužky/pera
  • Ukládací koš
  • Držáky nápojů