Polohy spínače zapalování
Poloha 0
POZOR   POZOR:  Nikdy nevracejte klíč do polohy 0, pokud je vozidlo v pohybu.

Zapalování vypnuto. Když se klíč vyjme ze spínače zapalování, zaktivuje se zámek sloupku řízení, jakmile se otočí volantem.
Poloha I
Zámek volantu odemčen. Zapalování a všechny hlavní elektrické obvody jsou odpojeny. Klíč zapalování by se v této poloze neměl nechávat příliš dlouho, aby nedocházelo k vybíjení akumulátorové baterie.
Poloha II
Zapalování zapnuto, všechny elektrické obvody jsou funkční. Varovné a indikační kontrolky se rozsvítí. Je to poloha klíče pro jízdu a musí být zvolena také tehdy, je-li vozidlo taženo.
Poloha III
Nastartujte motor. Uvolněte klíč, jakmile motor naskočí.