Všechna vozidla
POZOR   POZOR:  Při doplňování paliva dejte pozor, aby nedošlo k rozlití zbytku paliva z plnící palivové pistole.
POZOR   POZOR:  Doporučujeme vám před vyjmutím plnící palivové pistole nejméně 10 sekund vyčkat, aby veškerý zbytek paliva vytekl do palivové nádrže.

Poznámka:   Při odnímání uzávěru palivové nádrže může být slyšet syčivý zvuk. To je normální a není třeba se tím zabývat.
Image Shown Without Description
AOtevřít
BZavřít
Tourneo Connect
Poznámka:   Pokud je odemčený a otevřený kryt plnicího palivového hrdla, je zabráněno plnému otevření posuvných dveří.