POZOR   POZOR:  Parkovací systém je doplňkový systém, který nezbavuje řidiče zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při couvání. Zejména některé předměty blízko vozidla (přibližně 30 cm) a nad nebo pod Čidly nemusí být snímaČem parkovací vzdálenosti zjiĄtěny a mohou zpŻsobit poĄkození vozidla. Ultrazvukové vlny, silný d饼 a/nebo podmínky zpŻsobující rozbíhavé odrazy zvukových vln mohou vést k tomu, že objekty nebudou Čidly zjiĄtěny. Navíc některé objekty absorbující ultrazvukové vlny nemusejí být zjiĄtěny v dŻsledku svých nepříznivých povrchových charakteristik.