Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Máte-li nainstalováno tažné zařízení, zachovávejte opatrnost.

Systém se aktivuje automaticky po zapnutí zapalování a zařazení zpátečky.
Ve vzdálenosti asi 180 cm mezi překážkou a zadním nárazníkem začne znít přerušovaný zvuk. Při zkracování vzdálenosti se přerušovaný zvuk zrychluje. Při vzdálenosti kratší než 25 cm se zvuk změní ve spojitý.
Systém se automaticky vypne, když se k vozidlu připojí modul přívěsu schválený firmou Ford.
Snímače udržujte vždy čisté a prosté ledu a sněhu (nečistěte je ostrými předměty).
Pokud systém zaznamená poruchu, zazní při zařazení zpátečky nebo zapnutí zapalování jednou třísekundový tón. Když se zjistí porucha, systém se automaticky vyřadí z činnosti. Nechte si systém zkontrolovat odborníkem.