K dispozici je ukládácí prostor na levé straně nákladového prostoru.