Vozidla se zážehovým motorem
Image Shown Without Description
Dodávka paliva může být přerušena v důsledku nehody nebo náhlého otřesu (např. nárazu při parkování).
Spínač je umístěn nad panelem obložení vedle paty spodního sloupku dveří na pravé straně vozidla. Byl-li spínač aktivován, je tlačítko ve zvednuté poloze.
Vrácení spínače do původní polohy
POZOR   POZOR:  Pokud vidíte nebo cítíte unikající benzín, neodblokovávejte odpojovač přívodu paliva.

  • Otočte klíč zapalování do polohy 0.
  • Zkontrolujte těsnost palivového systému.
  • Nejsou-li patrné žádné příznaky úniku paliva, vraťte spínač do původní polohy zatlačením na tlačítko (viz obrázek).
  • Otočte klíč zapalování do polohy II. Po několika sekundách klíč vraťte do polohy I.
  • Znovu zkontrolujte, zda z palivového systému neuniká palivo.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK