Bezpečnostní pásy
Pásy vystavené napětí v důsledku nehody by měly být vyměněny a kotevní body by měly být zkontrolovány řádně vyškoleným technikem.