Bezpečnostní pásy
Pásy vystavené napětí v důsledku nehody by měly být vyměněny a kotevní body by měly být zkontrolovány řádně vyškoleným technikem.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK