POZOR   POZOR:  Před výměnou pojistky nebo relé vypněte zapalování a vĄechna elektrická zařízení.

Vadnou pojistku nahrazujte vždy novou pojistkou stejné hodnoty.