Pro určení využití pojistek použijte štítek s tabulkou pojistek, umístěný na zadní straně panelu obložení. V závislosti na variantě vozidla se mohou důležité pojistky a relé lišit.
Na schématu pojistek jsou znázorněny obdélníky představující pojistky a relé. V obdélnících jsou uvedeny následující informace:
Image Shown Without Description
1Číslo pojistky
2Funkční symbol
3Ampérová hodnota pojistky

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK