UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. V určitých případech mohou poškodit motor.

Poznámka:   Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5 000 kilometrů
Kontrola motorového oleje
Image Shown Without Description
A1.8 Duratec
B1.8 Duratorq-TDdi/-TDCi Turbo diesel
Poznámka:   Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje.
Poznámka:   Zajistěte, aby vozidlo stálo vodorovně.
Poznámka:   Po zahřání se objem oleje zvýší. Hladina může z tohoto důvodu být i několik mm nad značkou MAX.
Vytáhněte měrku motorového oleje a otřete ji čistou netřepivou látkou. Pro kontrolu hladiny motorového oleje měrku motorového oleje zasuňte zpět a znovu ji vytáhněte.
Ujistěte se, že je hladina oleje mezi značkami MIN a MAX. Pokud tomu tak je, olej nedoplňujte. Pokud je na značce MIN, okamžitě olej doplňte.
Doplňování oleje
POZOR   POZOR:  Nesnímejte plnicí víko motorového oleje za běhu motoru.

Image Shown Without Description
A1.8 Duratec
B1.8 Duratorq-TDdi/-TDCi Turbo diesel
Sejměte plnicí víko motorového oleje.
POZOR   POZOR:  Nedoplňujte olej nad značku MAX.

Doplňte olej, který splňuje specifikace Ford.   Viz   Technická data
Nasaďte plnicí víko motorového oleje. Otáčejte jím, dokud neucítíte silný odpor.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay