UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. V určitých případech mohou poškodit motor.

Poznámka:   Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5 000 kilometrů
Kontrola motorového oleje
Image Shown Without Description
A1.8 Duratec
B1.8 Duratorq-TDdi/-TDCi Turbo diesel
Poznámka:   Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje.
Poznámka:   Zajistěte, aby vozidlo stálo vodorovně.
Poznámka:   Po zahřání se objem oleje zvýší. Hladina může z tohoto důvodu být i několik mm nad značkou MAX.
Vytáhněte měrku motorového oleje a otřete ji čistou netřepivou látkou. Pro kontrolu hladiny motorového oleje měrku motorového oleje zasuňte zpět a znovu ji vytáhněte.
Ujistěte se, že je hladina oleje mezi značkami MIN a MAX. Pokud tomu tak je, olej nedoplňujte. Pokud je na značce MIN, okamžitě olej doplňte.
Doplňování oleje
POZOR   POZOR:  Nesnímejte plnicí víko motorového oleje za běhu motoru.

Image Shown Without Description
A1.8 Duratec
B1.8 Duratorq-TDdi/-TDCi Turbo diesel
Sejměte plnicí víko motorového oleje.
POZOR   POZOR:  Nedoplňujte olej nad značku MAX.

Doplňte olej, který splňuje specifikace Ford.   Viz   Technická data
Nasaďte plnicí víko motorového oleje. Otáčejte jím, dokud neucítíte silný odpor.