Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Nikdy neodnímejte víko nádrže na chladicí kapalinu, dokud je motor horký, abyste se neopařili. Nestartujte motor, dokud příčina není odstraněna.

Hladina chladicí kapaliny je viditelná přes stěnu průsvitné nádrže. Hladina chladicí kapaliny by měla být mezi značkou MIN a MAX při studeném motoru. Horká chladicí kapalina se roztahuje a může tudíž překročit značku MAX.
POZOR   POZOR:  Při dolévání chladicí kapaliny buďte opatrní. Snažte se, abyste nepotřísnili žádnou část motoru.

Chladicí kapalinu je třeba doplňovat, když je motor studený. Je-li chladicí kapalinu nutno doplnit, když je motor horký, vyčkejte nejprve asi 10 minut, až se motor ochladí. Odšroubujte pomalu víko. Při otáčení víkem unikne přetlak. Odejměte zcela víko.
U nového vozidla je chladicí systém naplněn chladicí kapalinou, která je mrazuvzdorná do přibližně -25 °C.
POZOR   POZOR:  Dbejte na to, aby se chladicí kapalina nedostala do styku s pokožkou nebo do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

Používejte chladicí kapalinu splňující specifikaci Ford.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK