Image Shown Without Description
Provozní kapalina by měla u studeného motoru dosahovat po značku MAX.
Klesne-li pod značku MIN, doplňte ji specifikovanou provozní kapalinou.