UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Připojujte výhradně baterie se stejným jmenovitým napětím.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vždy používejte startovací kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem kabelů.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neodpojujte autobaterii od elektrického systému vozidla.

Připojení startovacích kabelů
Image Shown Without Description
AVozidlo s vybitou baterií
BPomocné vozidlo pro startování
1Propojovací kabel kladných pólů
2Propojovací kabel záporných pólů
  1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
  1. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
  1. Připojte kladný pól (+) vozidla A ke kladnému pólu (+) vozidla B (kabel 1).
  1. Připojte záporný pól (-) vozidla B k bloku motoru nebo závěsu motoru vozidla A (kabel 2).
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍNepřipojujte kabel na záporný (–) pól vybité autobaterie.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi.

Nastartování motoru
  1. Motor vozidla B nechte běžet ve středních otáčkách.
  1. Nastartujte motor vozidla A.
  1. Před odpojením kabelů nechte motory obou vozidel běžet nejméně tři minuty.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Během odpojování kabelů nechte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.

Odpojte kabely v opačném pořadí.