Pojistné matice kola
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistnou matici můžete dostat od svého prodejce Ford při předložení referenčního čísla certifikátu.
Zvedák
POZOR   POZOR:  Zvedák na vozidlo dodaný s vozidlem smí být použit pouze pro výměnu kola v nouzových situacích.
POZOR   POZOR:  Před použitím zvedáku na vozidlo zkontrolujte, zda není poškozený nebo zdeformovaný a zda je závit namazaný a bez nečistot.
POZOR   POZOR:  Nikdy nic nevkládejte mezi zvedák a zem nebo mezi zvedák a vozidlo.

Pro výměnu letních a zimních pneumatik doporučujeme používat hydraulický zvedák dílenského typu.
Poznámka:   Používejte zvedák s minimální nosností 1,5 t a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.
Transit Connect
Zvedák a klíč na kola jsou umístěny v brašně vedle sedadla řidiče.
 1. Sedadlo posuňte zcela dopředu   Viz   Přední sedadla.  .
 1. Opěradlo sedadla sklopte do krajní polohy.
 1. Uvolněte upevňovací popruhy brašny a vyjměte utahovací klíč na kola.
 1. Pomocí klíče na kola povolte šrouby.
Image Shown Without Description
 1. Odstraňte zvedák.
 1. Instalaci proveďte obráceným postupem.
Tourneo Connect
Zvedák a klíč na kola jsou umístěny v levé boční stěně nákladového prostoru.
Zvedací a podpěrné body
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může způsobit poškození karosérie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Image Shown Without Description
AJen pro nouzové použití
BÚdržba
Image Shown Without Description
Umístění zvedacích bodů označují malé značky ve tvaru šipky na prazích A.
Náhradní kolo
Image Shown Without Description
Spuštění náhradního kola proveďte zasunutím šestihranného konce klíče na kola do vodicího otvoru. Otáčejte klíčem na kola proti směru hodinových ručiček, dokud kolo nedosedne na zem a nedojde k uvolnění táhla.
Image Shown Without Description
Odpojte první táhlo odšroubováním a odsunutím víka vzad. Otočte maticí na konci táhla o 90 stupňů.
Odpojte druhé táhlo odšroubováním matice.
Demontáž kola
POZOR   POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
POZOR   POZOR:  Postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném podkladu a natočte kola do polohy pro přímou jízdu.
POZOR   POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte ruční brzdu.
POZOR   POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Má-li vaše vozidlo automatickou převodovku, zvolte PARK.
POZOR   POZOR:  Požádejte cestující, aby vystoupili z vozidla.
POZOR   POZOR:  Zajistěte blokem nebo klínem kola v diagonále.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách ukazují směr otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku přezout odborníkem do správné polohy.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno pouze zvedákem.
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi rovnou zemí a zvedacím místem ve svislé poloze.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte hliníková kola čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.

Image Shown Without Description
 1. Zasuňte klíč na kola a opatrně demontujte kryt kola.
Image Shown Without Description
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedejte vozidlo, dokud pneumatika nebude volná nad podkladem.
 1. Demontujte pojistnou matici a kolo.
Montáž kola
POZOR   POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.   Viz   Technická data
POZOR   POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Pro více informací ohledně zaměnitelnosti se obraťte na svého prodejce.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.

Poznámka:   Matice kol z lehké slitiny a paprskových ocelových kol je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).
Poznámka:   Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matek kola jsou na straně u kola.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici.
Image Shown Without Description
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Dlaní upevněte kryt kola.
POZOR   POZOR:  Co nejdříve zkontrolujte stav matic kola a tlak pneumatik.

Poznámka:   Pokud je náhradní kolo oproti běžným kolům v jiném rozměru nebo jiné konstrukce, nechte jej při nejbližší možné příležitosti vyměnit.
Uložení kola
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nezvedejte držák náhradního kola, pokud není připevněno kolo. Při spouštění bez připevněného kola může dojít k poškození zvedacího mechanizmu.