Missing Image
Identifikační štítek vozidla je umístěn na sloupku dveří.