Některá vozidla jsou na levém zadním sloupku dveří vybavena štítkem zatěžovacího rozdělovacího ventilu (LAV), kde jsou uvedena nastavení tohoto ventilu. Toto nastavení by měl provádět pouze odborník.