Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této příručky, abyste se dobře seznámili se svým vozidlem. Čím víc o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.
POZOR   POZOR:  Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.

Poznámka:   Tato příručka popisuje funkce a volitelné položky, které v některých případech ještě nemusejí být dostupné. Může také popisovat volitelné položky, které nejsou na vašem vozidle namontované.
Poznámka:   Některé z ilustrací uvedených v této příručce je možno použít pro různé modely. Mohou se tedy lišit od skutečného vzhledu vašeho vozidla. Podstatné informace, které jsou v těchto ilustracích obsaženy, jsou však vždy správné.
Poznámka:   Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
Poznámka:   Při prodeji vozidla předejte tuto příručku novému majiteli. Je nedělitelnou součástí vozidla.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK