Symboly použité v této příručce
POZOR   POZOR:  Pokud nebudete dodržovat pokyny zvýrazněné výstražným symbolem, riskujete život nebo vážné zranění sebe i ostatních.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud nebudete dodržovat pokyny zvýrazněné varovným symbolem, riskujete poškození svého vozidla.

Symboly na vašem vozidle
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Uvidíte-li tyto symboly, přečtěte si a dodržujte příslušné pokyny v této příručce, než se čehokoliv dotknete nebo začnete zkoušet cokoliv seřizovat.