Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Neseřizujte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás vás udrží v poloze, ve které je dosaženo optimální účinnosti airbagu, pouze v případě, že je řádně zapnutý.

Při jeho správném používání poskytují sedadlo, opěrka hlavy, bezpečnostní pás a airbagy optimální ochranu pro případ nehody. Doporučujeme vám, abyste:
  • seděl ve vzpřímené poloze, co nejdále zasunut do sedadla,
  • nesklápěl opěradlo pod větším úhlem než 30°,
  • nastavil opěrku hlavy tak, aby její horní hrana byla zároveň s vrcholem vaší hlavy a opěrka byla co nejvíce vpředu tak, aby to pro vás ještě zůstalo pohodlné,
  • dodržoval dostatečnou vzdálenost mezi vámi a volantem; minimální doporučená vzdálenost mezi hrudníkem a krytem airbagu je 250 millimetrů,
  • držel volat s mírně pokrčenými pažemi,
  • měl mírně pokrčené nohy, čímž budete moci plně sešlapovat pedály,
  • vedl ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramena a aby stehenní pás pevně obepínal vaše stehna.
Ujistěte se, že je vaše poloha při řízení pohodlná a že se můžete plně věnovat řízení vozidla.