Poznámka:   Startér může být v činnosti pouze po omezenou dobu, např. 10 sekund. Maximální počet pokusů o nastartování je přibližně šest. Pokud tento limit překročíte, systém vám na určitou dobu (např. 30 minut) znemožní startování motoru.
Studený nebo horký motor
Vozidla s manuální převodovkou
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Pokud během startování uvolníte pedál spojky, motor se přestane točit a zůstane pouze zapnuté zapalování.
 1. Plně sešlápněte pedál spojky.
 1. Nastartujte motor.
Vozidla s automatickou převodovkou
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Uvolněním pedálu brzdy během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do parkovací (P) nebo neutrální polohy (N).
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Nastartujte motor.
Všechna vozidla
Pokud se motor nenastartuje, počkejte chvíli a postup zopakujte.
Jestliže se motor nenastartuje po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle pokynů pro přeplavený motor.
Jestliže máte potíže se startováním motoru při teplotách pod -25 °C, sešlápněte plynový pedál na polovinu jeho zdvihu a zkuste nastartovat znovu.
Přeplavený motor
Vozidla s manuální převodovkou
 1. Plně sešlápněte pedál spojky.
 1. Plně sešlápněte pedál plynu a držte jej v této poloze.
 1. Nastartujte motor.
Vozidla s automatickou převodovkou
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do parkovací (P) nebo neutrální polohy (N).
 1. Plně sešlápněte pedál plynu a držte jej v této poloze.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Nastartujte motor.
Všechna vozidla
Jestliže motor nenastartuje, zopakujte postup pro studený nebo horký motor.
Volnoběžné otáčky motoru po nastartování
Volnoběžné otáčky, které má motor ihned po nastartování, se mění v závislosti na teplotě motoru.
Když je motor chladný, volnoběžné otáčky motoru se automaticky zvýší, aby se ohřál katalyzátor. Tím je zajištěno, že se emise vozidla udrží na minimálních hodnotách.
Volnoběžné otáčky se budou současně s ohříváním katalyzátoru pomalu snižovat.