Vozidla s turbodmychadlem
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Motor nevypínejte, když běží ve vysokých otáčkách. Pokud tak učiníte, turbodmychadlo poběží i poté, co tlak motorového oleje klesne na nulu. To vede k předčasnému opotřebení ložisek turbodmychadla.

Uvolněte plynový pedál. Počkejte, dokud motor nedosáhne volnoběžných otáček, a pak jej vypněte.