POZOR   POZOR:  Pokud tankovací pistole podruhé přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Další palivo zaplní expanzní prostor palivové nádrže, což může vést k přetékání paliva. Rozlité palivo může být pro ostatní účastníky provozu nebezpečné.
POZOR   POZOR:  V blízkosti palivového systému nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroje tepla. Palivový systém je pod tlakem. Při netěsnosti palivového systému hrozí nebezpečí zranění.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay