POZOR   POZOR:  Pokud tankovací pistole podruhé přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Další palivo zaplní expanzní prostor palivové nádrže, což může vést k přetékání paliva. Rozlité palivo může být pro ostatní účastníky provozu nebezpečné.
POZOR   POZOR:  V blízkosti palivového systému nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroje tepla. Palivový systém je pod tlakem. Při netěsnosti palivového systému hrozí nebezpečí zranění.