POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Výfuk bude vyzařovat značné množství tepla během provozu motoru i po vypnutí motoru. Vzniká tím potenciální nebezpečí požáru.

Jízda s katalyzátorem
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neprotáčejte motor dlouhou dobu.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nenechávejte běžet motor s odpojenou zapalovací svíčkou.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely. Viz  Using booster cables . 
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nikdy nevypínejte zapalování za jízdy.