Zatažení parkovací brzdy
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Před uvolněním páky se ujistěte, že je parkovací brzda zatažená.

Poznámka:   Pokud zatahujete ruční brzdu, nemačkejte uvolňovací tlačítko.
  1. Pevně stlačte brzdový pedál.
  2. Zatáhněte páku parkovací brzdy vzhůru až do plného zatažení.
Parkování na svahu
Musíte-li zaparkovat směrem do svahu, zařaďte první rychlostní stupeň a natočte přední kola od okraje vozovky. Musíte-li zaparkovat směrem ze svahu, zařaďte zpátečku a natočte přední kola k okraji vozovky.
Uvolnění parkovací brzdy
  1. Pevně stlačte brzdový pedál.
  2. Lehce zatáhněte páku parkovací brzdy směrem vzhůru, stiskněte uvolňovací tlačítko a zatlačte páku dolů.