POZOR   POZOR:  Pro zabezpečení nákladu používejte popruhy schváleného typu, např. dle DIN.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jste všechny pohyblivé předměty řádně zajistili.
POZOR   POZOR:  Umístěte zavazadla nebo další náklad co nejníže a co nejvíce do přední části zavazadlového nebo nákladového prostoru.
POZOR   POZOR:  Nejezděte s otevřenými víkem zavazadlového prostoru nebo zadními výklopnými dveřmi. Do vozidla by mohly vnikat výfukové plyny.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy. Viz  Vehicle identification . 
POZOR   POZOR:  Těžké náklady, které umísťujete do prostoru pro cestující, by měly být umístěny na sklopená zadní sedadla, jak je znázorněno. Viz  Rear seats . 

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedovolte, aby se věci dotýkaly zadních oken.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pro čištění vnitřku zadních oken nepoužívejte žádné abrazivní materiály.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Na vnitřek zadních oken neinstalujte nálepky nebo štítky.

Image Shown Without Description