Bezpečnostní pásy
POZOR   POZOR:  Pro čistění bezpečnostních pásů nepoužívejte hrubé materiály nebo chemická čistidla.
POZOR   POZOR:  Dbejte na to, aby voda nevnikla do navíjecího mechanizmu pásů.

Bezpečnostní pásy vyčistěte čističem interiéru nebo vodou nanesenou pomocí měkké houby. Bezpečnostní pásy nechte vyschnout přirozenou cestou, bez přídavného zdroje tepla.
Obrazovky panelu přístrojů, LCD obrazovky, obrazovky rádiového přijímače
POZOR   POZOR:  Pro čistění nepoužívejte brusné materiály, alkoholová nebo chemická rozpouštědla.

Zadní okna
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pro čištění vnitřku zadních oken nepoužívejte žádné abrazivní materiály.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Na vnitřek zadních oken neinstalujte nálepky nebo štítky.