Otvírání kapoty
POZOR   POZOR:  Aby nedošlo k poškození nebo ztrátě klíče, vyjměte jej ihned po otevření ze zámku a znak Ford vraťte na místo.

Image Shown Without DescriptionImage Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Zavírání kapoty
Poznámka:   Ujistěte se, že je kapota správně zavřena.
Přivřete kapotu a nechte ji z výšky 20 - 30 centimetrů dopadnout vlastní vahou.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK