Přístrojová deska - celkový pohled - řízení na levé straně
Missing Image
AOdmrazovač okna
BVýdech vzduchu
COdjišťování víka zavazadlového prostoru
DDálková světla, směrová světla, světelná houkačka a ovládací prvky informačního displeje
EPřístrojový panel
FPáčka stěrače
GSpínač vyhřívání čelního skla
HSpínač vyhřívání skla zadního okna
IOdkládací přihrádka
JSpínač výstražných světel
KSpínač systému řízení stability nebo držák na mince
LKontrolka deaktivace airbagu nebo držák na mince
MAudio nebo navigační jednotka. Viz příslušná příručka.
NOvladače nastavení klimatu
OSnímač teploty v interiéru
PSpínač zapalování
QHoukačka
RPáka nastavování volantu
SOvládání audiosystému
TOdkládací schránka
UOvladač nastavení sklonu světlometů
VOvládání světel
Přístrojová deska - celkový pohled - řízení na pravé straně
Missing Image
ASpínač systému řízení stability nebo držák na mince
BKontrolka deaktivace airbagu nebo držák na mince
CSpínač výstražných světel
DOdkládací přihrádka
ESpínač vyhřívání čelního skla
FSpínač vyhřívání skla zadního okna
GDálková světla, směrová světla, světelná houkačka a ovládací prvky informačního displeje
HPřístrojový panel
IPáčka stěrače
JOdjišťování víka zavazadlového prostoru
KVýdech vzduchu
LOdmrazovač okna
MOvládání světel
NOvladač nastavení sklonu světlometů
OOdkládací schránka
PSpínač zapalování
QPáka nastavování volantu
RHoukačka
SOvládání audiosystému
TSnímač teploty v interiéru
UOvladače nastavení klimatu
VAudio nebo navigační jednotka. Viz příslušná příručka.
Nastavení volantu
Missing Image
POZOR   POZOR:  Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Volnoběžné otáčky motoru po nastartování
Bezprostředně po studeném startu motoru mohou být volnoběžné otáčky motoru vyšší než obvykle.   Viz   Nastartování a zastavení motoru
Varovné kontrolky a ukazatele
Missing Image  Varovná kontrolka ABSMissing Image  Varovná kontrolka airbagu
Missing Image  Varovná kontrolka brzdového systémuMissing Image  Směrové světlo
Missing Image  Varovná kontrolka otevřených dveříMissing Image  Varovná kontrolka motoru
Missing Image  Kontrolka motoru a převodovkyMissing Image  Kontrolka předních světlometů do mlhy
Missing Image  Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledíMissing Image  Kontrolka žhavení
Missing Image  Kontrolka světlometůMissing Image  Varovná kontrolka zapalování
Missing Image  Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádržiMissing Image  Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Varovná kontrolka tlaku olejeMissing Image  Kontrolka rychloběhu
Missing Image  Kontrolka posilovače řízeníMissing Image  Varovná kontrolka pohonu
Missing Image  Kontrolka koncových světel do mlhyMissing Image  Kontrolka řízení stability (ESP)
Informační displeje
Informační displej - typ 1
Missing Image
ADojezdová vzdálenost nebo hodiny
BDenní počitadlo kilometrů
CPočitadlo ujetých kilometrů
DVolicí tlačítko
ENulovací tlačítko
Stisknutím volicího tlačítka procházíte zobrazeními na displeji.
Informační displej - typ 2
Missing Image
AZařazený rychlostní stupeň
BHodiny, rozhlasová stanice nebo skladba na CD
CTeplota venkovního vzduchu
DDenní počitadlo kilometrů
EPočitadlo ujetých kilometrů
FKontrolka zpráv
Missing Image
Stisknutím tlačítka procházíte zobrazeními na displeji, zatímco jeho přidržením zastavíte procházení, zvolíte podmenu nebo změníte nastavení. Informační displej vám sdělí, zda je pro různé volby zapotřebí krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka.
Uživatelská nastavení
Prostřednictvím informačního displeje můžete změnit nastavení různých funkcí.
 • Odemykání dveří dálkovým ovládáním
 • Ukazatele směru.
 • Zobrazení na displeji audiosystému
 • Výstražná světla
 • Zvukové výstrahy
 • Jazyk
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Vozidla s manuální klimatizací
Missing Image
Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken.
Missing ImageMissing Image
Vozidla s automatickou klimatizací
Missing Image
Rychlé ochlazení interiéru
Vozidla s manuální klimatizací
Missing Image
Vozidla s automatickou klimatizací
Missing Image
Zamykání a odemykání dveří dálkovým ovládáním
Missing Image
AOdemknout
BZamknout
COdemknout víko zavazadlového prostoru
Zamykání dveří
Stiskněte tlačítko B jednou.
Dvojité uzamknutí dveří
Během tří sekund stiskněte tlačítko B dvakrát.
Odemčení víka zavazadlového prostoru
Během tří sekund stiskněte tlačítko C dvakrát.
Audio jednotka
Automatické ovládání hlasitosti (AVC)
Je-li ve výbavě, upravuje automatické řízení hlasitosti (AVC) automaticky úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
 1. Několikrát stiskněte tlačítko MENU, až se na displeji objeví nápis ‘AVC’.
 1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení AVC.
Změna data a času
 1. Po stisknutí tlačítka CLOCK se zobrazí datum a čas.
 1. Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte údaj data nebo času, který si přejete změnit. Zvolená hodnota bude na displeji blikat.
 1. Otáčejte regulátorem hlasitosti a změňte zvolenou hodnotu data nebo času.
 1. Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte další údaj data nebo času, který si přejete změnit.
 1. Otáčejte regulátorem hlasitosti a změňte zvolenou hodnotu data nebo času.
 1. Stisknutím tlačítka CLOCK režim nastavování opustíte a do paměti se uloží nové datum a čas.
Automatická světla
Missing Image
Poznámka:   Pokud jste zapnuli automatické osvětlení, můžete dálková světla zapnout pouze tehdy, pokud funkce automatického osvětlení zapnula světlomety.
Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.
Osvětlení příjezdu
Vozidla bez automatického osvětlení
Zapněte světlomety a pak je do dvou sekund opět vypněte.
Vozidla s automatickým osvětlením
 • Zapněte automatické osvětlení a pak je do dvou sekund opět vypněte.
 • Vypněte automatické osvětlení a pak je do dvou sekund opět zapněte.
Osvětlení vstupu
Odemknete-li dveře dálkovým ovládáním, rozsvítí se obrysová a koncová světla. Po krátké chvíli automaticky opět zhasnou.
Automatické stírání
Missing Image
1Vysoká citlivost
6Nízká citlivost
Elektricky sklápěná zrcátka
Missing Image
Automatické sklápění
Zamknete-li vozidlo dálkovým ovládáním, automaticky se sklopí zrcátka. Po odemknutí vozidla klíčkem nebo dálkovým ovládáním se zrcátka vrátí do původní polohy.